Medlemskap i IPMS Sverige

_DSC6572

Bli medlem i IPMS Sverige!

För medlemsavgiften får du:
⦁ Tillgång till alla våra publikationer på denna hemsida
⦁ Reducerad anmälningsavgift på 08 Open och Art in Miniature
⦁ Fritt inträde som besökare på 08 Open och Art in Miniature
⦁ Reducerad avgift på byggträffar som IPMS arrangerar

Välj vilken form av medlemskap som passar dig:

Seniormedlemskap 100 kr
⦁ Du får tillgång till alla publikationer IPMS gett ut under 40 år. Allt detta får du i form av pdf-filer som kan laddas ner från denna hemsida. För detta måste du ha vårt lösenord som du får efter att ha betalt medlemsavgiften.

Juniormedlemskap 50 kr
⦁ För ungdomar max 16 år, för övrigt samma villkor som för medlemskap ovan.

Familjemedlemskap 125 kr
⦁ En eller fler medlemmar av din familj får också medlemskap, med samma medlemsnummer som du, för övrigt samma villkor som för medlemskap ovan.

Sätt in avgiften på plusgiro 50 85 26 -1. Medlemskap i IPMS Sverige gäller för ett kalenderår, detta för att underlätta vår administration.

För ytterligare information angående medlemskap får du gärna kontakta Jan Forsgren

Uppgifter till IPMS Sverige

Med inbetalningskort eller vid betalning på Internet anges följande:
⦁ Namn
⦁ Medlemsnummer (för dig som redan är medlem)
⦁ E-postadress
⦁ Födelsedatum för juniorer
⦁ Telefonnummer, frivillig uppgift
⦁ Postadress, endast för nya medlemmar eller vid ändring

Medlemskort

Sedan några år har vi hårda plastkort av kontokortsstorlek men årtalet som en liten klisterlapp. Tanken är att ni ska spara kortet och bara få en klisterlapp vid utskicket. Nya medlemmar och den som tappat sitt kort får då nytt kort.
Den som betalar sin avgift under januari får medlemskortet utsänt tillsammans med kallelsen till årsmötet i mitten av februari. Den som betalar senare kan hämta medlemskortet vid IPMS bord under 08-Open eller får det hemskickat efter tävlingen, och den som betalar senare får det hemskickat efter överenskommelse.

IPMS Sverige stadgar

IPMS Sverige är en ideell förening med syfte är att stödja och uppmuntra plastmodellhobbyn i alla dess former. Som ideell förening har medlemmarna antagit stadgar som kan ses som ett regelverk för föreningens medlemmar och förtroendevalda. Stadgar kan bara ändras på ordinarie årsmöte med två tredjedelar (eller mer) av antalet röster. Vissa stadgeändringar kräver beslut vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
IPMS Sverige stadgar öppnas som PDF-fil här.

IPMS Sverige och GDPR

Sedan den 25 maj 2018 gäller en gemensam lagstiftning i hela EU gällande personuppgifter. Denna förordning kallas GDPR och till för att du som individ ska få ett stärkt skydd för din personliga integritet och känna dig trygg med hur dina personuppgifter hanteras.

IPMS Sverige följer givetvis förordningen och du ska som medlem i IPMS Sverige känna dig trygg med att vi inte hanterar dina personuppgifter på ett sådant sätt som står i strid med förordningen. Vi använder medlemsregistret till att informera om vår verksamhet, årsmöten, kommande evenemang, särskilda händelser och hantering av medlemsavgifter. Vi förmedlar eller säljer inte dina personuppgifter vidare till andra organisationer eller företag.

Årsmöteshandlingar finns här.

IPMS Sveriges medlemsservice:

Jan Forsgren
tel. 070-541 6594