Om IPMS

_DSC6532

IPMS är en förening som tillvaratar plastmodellbyggarnas intressen. IPMS grundades i England år 1963, och sedan dess har det startats fristående avdelningar i ett 40-tal länder, däribland IPMS Sverige som grundades 1967 och för närvarande har omkring 350 medlemmar.

Föreningen är helt ideell och har en styrelse där omval sker vid årsmötet som utlyses i E-postutskick. Föreningens stadgar, senaste årsberättelsen liksom resultat- och balansrapporterna finns att läsa på denna hemsida där medlemmar kan logga in. Styrelsens säte har vandrat mellan Stockholm och Göteborg några gånger, men sedan 2009 är styrelsen geografiskt spridd över landet.
IPMS motto är: ”By modellers, for modellers”

Läs om IPMS Sveriges historia