IPMS Sveriges SM i Modellbygge

SM-vinnarana 2019
Medaljörerna i SM i modellbygge 2019

från vänster:
Edwin Thorén, Junior, dioramat Motorstopp
Per Kjelltoft, Militära Fordon, Bv 309A
Mikael Terfors, Flygplan, Jeannin Stahltaube
Jesper Bardhamre, Figurer, Grom
Stefan Carlsson. Fartyg, USS Fletcher DD-445
Sören Orsman, Civila Fordon, Ferrari 250 GTO
Fredrik Håkansson, Diorama, Huvudfotingen
Patrik Olsson, Övrigt, Püppchen

 

 

 

SM i modellbygge är en tävling som är öppen för alla oavsett medlemskap i IPMS eller medborgarskap.
Tävlingen arrangeras som en del av en befintlig tävling, och med en egen prisutdelning. SM i modellbygge ska inte påverka regler och liknande hos det arrangemang som är värd utan komplettera detta för IPMS Sveriges ändamål.
Varje modell kan vinna SM endast en gång, men självklart delta vid värdarrangemangen ändå.

SM i modellbygge har följande kategorier med SM-status:
– Civila fordon
– Diorama/Vignette
– Fartyg
– Figurer
– Flyg
– Junior
– Militära fordon
– Övriga objekt

Endast guldmedaljer delas ut, till den bästa modellen i de åtta kategorierna av modeller, oavsett byggmetod. Mästarmodellerna ska utses bland klassvinnare eller motsvarande.

Bedömning

IPMS Sveriges styrelserepresentant på plats utser sina SM-domare. Dessa handplockas från befintliga domare vid arrangemanget. Hänsyn till jäv måste tas! Enbart domare som ej är klassvinnare väljs ut.

Bedömningen genomförs när ordinarie tävlings bedömning är slutförd och pristagare utsedda. Valet av svenska mästare i de olika kategorierna görs genom röstning av utsedda domare i respektive kategori.