Vår styrelse

Nedan följer sammansättningen av IPMS Sveriges styrelse 2018

Ordförande

Marcus Johnson
0
733 86 69 00

Kassör/Medlemsservice

Jan Forsgren
070-541 65 94

Sekreterare

Erik Gustavsson
0706 936 576

Ledamöter

Frank Glackin

Anders Wernberg
073 654 74 69

Jan Nilsson


För alla frågor om medlemskap, medlemskort mm, kontakta medlemsservice, Jan Forsgren