IPMS Sveriges årsmöte 2016

Lördag 27 februari höll IPMS Sverige årsmöte i samband med Modellhuset Lidens utställning i Leksberg utanför Mariestad.

Det var en smidigt tillställning som avklarades på mindre än en timme. Ordföranden Janne Nilsson omvaldes på 2 år och Erik Gustavsson som ledamot på 1 år. Så även Stefan Wadman.
Till ny revisor valdes Bo Genvad. Finansiellt gjordes ett mindre överskott. Målet för 2016 är fortsätta stödja plastmodellbyggandet i Sverige och att få igång ny hemsida samt få ut digitala infobrev till medlemmarna.

Janne Nilsson tackade för fortsatt förtroende och uppmanade fler lokalföreningarna att arrangera tävlingar och byggmöten. Speciellt byggmöten har varit mycket populära och IPMS Sverige stödjer gärna dessa evenemang som för modellbyggare samman ekonomiskt.

Från vänster till höger. Frank Glackin, Jan Forsgren, Janne Nilsson och Erik Gustavsson. Stefan Wadman frånvarande. Även kända som Fab 4.

Från vänster till höger. Frank Glackin, Jan Forsgren, Janne Nilsson och Erik Gustavsson. Stefan Wadman frånvarande. Även kända som Fab 4.

Janne Nilsson
Ordförande IPMS Sverige