IPMS Sverige årsmöte 2020 INSTÄLLT

Årsmötet inställt av känd orsak.

Styrelsen för IPMS Sverige kallar till årsmöte Flygvapenmuseum i Linköping, i Flygets Hus, söndagen den 29 mars 2020 kl 11.00.
https://www.flygvapenmuseum.se/
Mötet kommer att pågå 30-45 minuter, så det finns gott om tid att besöka hela museet, det är ju gratis inträde!
Varför inte passa på att också delta i IPMS Östergötlands byggmöte på Flygvapenmuseum som pågår mellan kl 12 -17 söndagen den 29/3.
(Det står fel datum på hemsidan http://ipmsostergotland.se/?page_id=10)

Dagordning enligt föreningens stadgar.
Endast medlemmar som har betalat avgift för 2020 har rösträtt på årsmötet.