Årsmötet 2020

 

 

 

 

Så kunde vi till slut genomföra årsmötet för 2020 den 30 juni som ett videomöte (Skype). Det fungerade riktigt bra! Mötet bjöd som vanligt inte på någon dramatik utan mötesordförande gick effektivt igenom alla punkter enligt föreningens stadgar.
Vi diskuterade osäkerheten kring årets budget pga nuvarande situation med Corona och det är tyvärr så att styrelsen ser en risk i att vi inte kommer att spendera de avsatta medlen för stöd till aktiviteter typ byggmöten.

Den nygamla styrelsen består av
Ordf Jan Forsgren
Kassör Marcus Johnson
Sekr Anders Wernberg
Ledamot Timo Pohjola
Ledamot Hans Fehrnström

Valberedning Jens Tornblad
Revisor Bo Genvad

Årsmötesprotokoll 2020
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2019
Resultat & Balansräkning för verksamhetsåret 2019
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019
Budget för innevarande verksamhetsår 2020