Årsmöte flyttat till torsdag 15 april

 

 

 

 

 

 

IPMS Sveriges årsmöte 2021 som tidigare var planerat till 15 mars är flyttat till torsdag 15 april kl 19:00. Vi kommer att köra årsmötet på distans via MS Teams precis som årsmötet 2020. Komplett underlag till årsmötet samt anvisning för inloggning distribueras med e-mail till samtliga medlemmar som betalat årsavgift för 2021 senast 3 veckor före årsmötet.

Styrelsen IPMS Sverige