Årsmötet 2021

Årsmötet kanske inte var så välbesökt som det borde men vi kunde klara av alla formaliteter helt enligt stadgarna. Vi använde MS Teams precis som vi gjorde vid årsmötet 2020 och det fungerade mycket bra. Kanske något vi ska fortsätta med i framtiden. Då alla fjolårets planerade modellaktiviteter varit inställda innebär det att föreningen inte har spenderat några rörliga kostnader i budgeten och går in i 2021 med en stark ekonomi. Men, det är stor osäkerhet kring (om) vilka aktiviteter som kommer att kunna genomföras 2021.

Det har inte skett några förändringar i styrelsen mer än att Hans Fehrnström nu har den formella rollen sekreterare. På sidan Vår styrelse hittar du kontaktuppgifter med e-mail och telefon till alla styrelsens medlemmar. Tveka inte att kontakta någon i styrelsen om du har några synpunkter eller förslag till aktiviteter.

Årsmötesprotokoll 2021
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2020
Resultat & balansräkning för verksamhetsåret 2020
Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020
Budget för innevarande verksamhetsår 2021