IPMS Sverige har instiftat ett juniorpris


Återväxten inom hobbyn är dålig och detta märks inte minst vid de svenska skalahobby-evenemangen. Antalet deltagande barn och ungdomar är lågt och vi behöver uppmuntra de som deltar och säkra att de vill komma tillbaka. Ett av föreningens syften enligt stadgarna är just att ”…….göra modellhobbyn känd och attraktiv som fritidssysselsättning, i synnerhet bland landets ungdomar”.

Syftet med priset är att alla barn och ungdomar som deltar i modellevent skall gå därifrån nöjda och glada och därmed stimuleras till att fortsätta att bygga, och vilja delta i andra kommande event. Kanske till och med locka med någon kamrat.

IPMS Sveriges juniorpris innebär att alla deltagande barn och ungdomar erhåller plastbyggsatser och ett diplom av någon av  IPMS Sveriges deltagande representant vid tävlings och utställningsaktiviteter. Utdelningen ska ske som en prisceremoni. Hanteringen av priset är utformad så att den innebär stor enkelhet och liten arbetsinsats för IPMS Sveriges ansvarige funktionär. Juniorpriset utesluter på inget sätt andra mer arbetskrävande insatser för att attrahera juniorer till hobbyn.

C4-Open 2021 var första gången som IPMS Juniorpris delades ut till de fyra deltagande juniorerna. Effekten på just C4-Open är kanske inte så stor då C4-Open är en tävling där stor del av priserna är byggsatser som samlats in som sponsring från leverantörer. Det finns då ofta en rest av enklare byggsatser att dela ut till barn och ungdomar.

Det ska här förklaras att en av de deltagande juniorerna representerades av sin pappa. Första utdelningen av IPMS Sveriges juniorpris gav lite huvudbry att hitta lämplig prismodell då de utställda objekten var dinosaurier. Vi har sagt att om möjligt ska priset vara inom samma genre som de utställda objekten. Närvarande handlare som hade dinosaurier i sitt sortiment lyste med sin frånvaro. Men en handlare med figurer hade en mammut modell större i sitt sortiment, och enligt den mottagande pappan så var detta mycket passande.

I SM i Modellbygge så finns det en juniorklass och i hård konkurrens utsågs en modell av Focke Wulf 190 F-8 till byggd av Vilhelm Palm till vinnare.