Juniorer i modellhobbyn

Det är ett välkänt faktum att det är en dålig återväxt inom vår hobby och det räcker med att titta på åldersstrukturen i föreningar och på tävlingarna för att inse detta. Det brukar dock alltid dyka upp några yngre vid varje event, mer eller mindre påhejade av föräldrar. Kanske främst pappor.

Även på 08-Open 2022 hade vi några juniorer och det gav tillfälle att tillämpa vår rutin att dela ut diplom och modell till alla juniora deltagare. Vår modesta ambition med denna rutin är att alla ska bli uppmärksammade och förhoppningsvis gå hem lite gladare och nöjdare. Alla kanske inte älskar att gå fram inför publik men denna gång var det mest bara förundrade och glada miner. Den applåderande publiken var inte utan inslag av yngre deltagare.

IPMS Sveriges rutin med utdelning av diplom och modeller kräver ingen större arbetsinsats från styrelsens sida och var därför lätt att implementera. Många gånger har det tidigare framförts förslag på mer ambitiösa projekt att engagera barn och ungdomar i hobbyn. Det finns t ex bra kontaktytor på bibliotek och ungdomsgårdar för att dra igång värvningar. Dessa projekt måste av naturliga skäl drivas i de lokala verksamheterna och har du idéer och vill dra igång och leda något så ska du veta att det är inga problem med finansiell stöttning från IPMS Sveriges sida. Bara att ta kontakt med någon i styrelsen.