IPMS Sveriges årsmöte 2022

Måhända lite sent men här kommer ett inlägg om det genomförda årsmötet. Mötet genomfördes den 10 april 2022 under IPMS Stockholms event Modellexpo 08-Open som traditionsenligt genomfördes i Skytteholmsskolan i Solna. Skolan har blivit mycket restriktiv att hyra ut sina lokaler och vi fick inte tillgång till något klassrum för mötet. Men ett av omklädningsrummen med långa bänkar att sitta på fungerade utmärkt som ostörd lokal. Ett nerburet hyrbord med stolar för ordf och sekr fulländade bilden av årsmöteslokalen.

Vi hade 9 deltagare på årsmötet som genomfördes utan större skillnader från våra två senaste möten som skett digitalt. Förutom dragning av de stadgeenliga punkterna så berättade Tobias Holmbom om ett pågående projekt som IPMS Östegötland äskar bidrag från IPMS Sverige för. Dessutom så redogjorde ordförande Jan Forsgren för de aktiviteter som har gjorts och kommer att göras för att dokumentera IPMS historia i Sverige.

Tillägas kan att styrelsen för 2022 är oförändrad från 2021 och du finner aktuella kontaktuppgifter till alla i styrelsen här.

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse för 2021

Bokslut för 2021

Revisionsberättelse IPMS Sverige 2021

Budget för 2022