IPMS Sverige årsmöte 17 april 2024

Det börjar bli rutin att köra årsmötena via MS Teams och så även i år. Vi drog igenom alla punkter helt enligt stadgarna och det var inget anmärkningsvärt som kom upp. Precis som förra året så planerar styrelsen för en budget 2024 med ett underskott.

Årsmötesprotokoll 2024

Röstlängd årsmötet

Verksamhetsberättelse 2023

Resultat och Balansräkning 2023

Revisionsrapport för 2023

Budget 2024