IPMS Sveriges olika publikationer under åren

Vi börjar med föregångaren till IPMS Sverige, IPMS Scandinavia, som bildades på sextiotalet som ni kan läsa i IPMS Sveriges historia på den här sidan.

Från dessa år har vi enstaka sidor av informationsblad och brev, men om det finns någon medlem som var med och har kvar brev och annat är vi tacksamma om vi får skanna det och lägga upp på hemsidan.

1968 blev Paul E Branke ordförande när IPMS Scandinavia splittrades, och han distribuerade informationen som brev till alla medlemmar, på blå, luktande mimeografkopior (stenciler i dagligt tal)! Meddelandena gick ut som ”International Plastic Modellers Society, Swedish Branch” till och med Februari 1973 då Hans Percy hade tagit över.

MM, Månadsmeddelande

Hans Percys andra utgåva döptes till MånadsMeddelande, fortfarande med ”IPMS Swedish Branch” på en logotyp. Förkortningen av namnet, MM, har digitalt använts till alla tidigare utgivna medlemsblad för enkelhetens skull av undertecknad.

MM var en riktad information till byggarna om föreningen, nya medlemmar, nya släpp av modeller, och annat nyttigt. Kom ihåg att all information då endast fanns i ett fåtal modelltidningar som inte alltid gick att få tag i, MM var ovärderlig för oss byggare, nu har vi hemsidor och annat digitalt.

På 80-talet började artiklar om objekten att smyga sig in, och MM blev mer och mer en komplett, men liten, modelltidning, samtidigt som Scala gick i dvala!

Efter att MM i några år inte kallats MånadsMeddelande utan blott MM, fick det plötsligt i nummer fem 1993 heta MedlemsMeddelande, gissar att det var enklare med sex än tolv nummer! Detta pågick ända tills IPMS Stockholm överlät styret av IPMS till Göteborg 2001.

SCALA

Det första numret av Scala är från 1972, kallad Julen 1972, när Hans Percy, ofta kallad sir Percy, var ordförande. Percy var redaktör och Scala var ett samarbete med Kontaktgruppen, Göteborg, som bestod av Åke Hall, Peter Kempe och fotografen Anders Nylén, från Göteborg. Åke Hall är en välkänd flygförfattare med många alster under årens lopp. Scala-loggan är designad av Fritz Nicklasson, om minnet inte sviker mig. Undertecknad träffade honom på 08-Open för åtta-nio år sedan.

Kontaktgruppen är också ansvariga för serien av Kontakt, ett flygmagasin som gavs ut i 103 nummer. Varje nummer avhandlade ett flygplan som använts civila i Sverige eller av Flygvapnet, med mycket nyttig information, kan rekommenderas om ni hittar något hos någon äldre byggare.

Det andra numret av Scala kom ut till julen 1973 och kallades också MM-Annual (det engelska språkets inflytande är inte nytt!). Här hade IPMS-gänget inte hjälp av Kontaktgruppen, skrev man stolt!

I den tredje utgåvan av Scala hade sir Percy hjälp av Sven Eriksson och Leif Fredin, återigen en flygboksförfattare (var finns alla pansarboksförfattare?). Den kom ut till jul 1974. Åren 1975-76 utkom inga Scala, och i det sista MM för året tackar sir Percy för sig och överlämnade ordförandeskapet till Jan Waernberg i Skåne. Scala får här en tydligare profil och ett finare tryck och häftning, som inte syns digitalt, tre nummer ges ut 1977, fyra 1978 och 1979.

Notabelt 1980 i nummer ¾ är att Leif Hellström påbörjar en serie artiklar om svenska camouflagefärger, med början för svenska militära fordon 1941-81, 1981 fortsätter serien i nummer två med marina camouflagefärger och nu med färgchips i tidningen, framtagna av Beckers/Syntema tillsammans med Marinen. I nummer tre fortsätter man med Flygvapnets blågrå och olivgröna färger, och i nummer två 1983 kom den sista artikeln, då med lövhögscamouflaget och chips. Färgerna som medföljde tidningarna hade exakt rätta kulörer och de var mörka och väldigt matta vilket förstärkte det mörka.

Undertecknad hittade ett större antal av lövhögscamouflagets fyra färger som givits till behövande modellbyggare. Som test airbrushades utspädd vit färg på undre halvan av de fyra chipsen tills färgerna såg helt rätt ut. Några blad med de fyra chipsen finns kvar om någon är intresserad.

Hjälp med färgproverna för båda flygplanscamouflagen hade man av Klint, Bernhardt & Co AB. Jag gissar att för de flesta modellbyggare var detta första gången man såg riktiga, dvs korrekta, färgprover.

Sen fortsatte Scala att utkomma med några nummer per år till 1986 då ett nummer släpptes och sen gick Scala i dvala! Ända till 2001 då IPMS Göteborg tog över, och frånsett de första numren blev fler och fler sidor tryckta i färg. Under åren som Göteborg gav ut Scala och ända fram till nu har inga Medlems- eller MånadsMeddelande getts ut, dessa är nu ersatta av IPMS Sveriges aktualiteter som distribueras som e-post.

Vem gjorde alla dessa publikationer?

Några nämns här ovan, men många andra har ansvarat för och många har ock bidragit med artiklar, ingen nämnd och ingen glömd. I regel går det att hitta i tidningen vem som ansvarat för det numret om ni absolut måste veta. När Scala slutligen gick i graven efter två nummer 2011, berodde det både på att medlemmarna hade slutat bidra med artiklar sedan några år, och framför allt att utbudet av modelltidningar exploderat så varför konkurrera med oavlönat arbete. Sen dessa sista nummer gavs ut har i alla fall undertecknad äntligen börjat tjäna pengar på skrivandet!

Till biblioteket med publikationerna. (Medlemmar i IPMS Sverige erhåller lösenord.)

För detta lilla kåseri hade undertecknad fått minst £ 80 från ett brittiskt förlag!

Jan Forsgren