IPMS Sveriges historia

_DSC6552
Vår nationella förening bildades ungefär samtidigt som våra grannländers, eftersom alla fyra uppstod som fågel Fenix ur askan när IPMS Scandinavia lades ner i februari 1968. IPMS Norge daterar sin etablering till 1965 då Knut Arveng gick med i IPMS Scandinavia, och IPMS Danmarks och IPMS Finlands födelse dateras på samma sätt något tidigare än IPMS Sveriges.

IPMS Scandinavia bildades i Danmark 1965 på initiativ av IPMS UK, som från början organiserade modellbyggare i hela världen. IPMS UK bildades redan 1963 som BPMS, British Plastic Modellers’ Society. Efter några år tyckte de att det fanns tillräckligt många byggare här uppe i Skandinavien för att bilda en egen förening. Ordförande, eller Director som det så vackert hette, blev Leif Boel Hansen (numera boende i Halland), vidare fanns i styrelsen Dag Kolaas (norrman), Jacob Stoppel som har Stoppel Hobby i Köpenhamn, Carsten Breiting och Claus Madsen, också från Danmark. Knut Arveng från Norge var troligen medlem från början liksom Börje Hall från Finland och i början av 1967 anslöt sig Paul E Branke från Stockholm. Ricard Højberg i Danmark, Knut i Norge, Börje i Finland och Paul blev Area Directors för respektive land och medlemsarkivet fanns hos Dag i Norge. I augusti 1967 fanns det 18 medlemmar från Sverige, färre än tio i Norge och cirka tjugo i Finland. I december skriver LB Hansen att de är 110 medlemmar, troligtvis menar han hela Scandinavia inklusive medlemmarna i Köpenhamn.

Samarbetet mellan Directorerna och styrelsen i Danmark var inte lätt att upprätthålla, det var via brevkorrespondens det mesta sköttes. Telefon var fortfarande dyr att använda, och de geografiska avstånden stora. Ledningen i Danmark försökte ge ut en medlemstidning med tonvikt på flyg, och några gånger kan den ha getts ut, men det fungerade inte länge av något skäl vi inte känner till. Vi har inte lyckats hitta någon av de gamla publikationerna.

Redan på hösten 1967 hade ett missnöje med styrelsen utbrett sig i Danmark, framför allt bland byggarna i Köpenhamn, det var Jacob Stoppel och Carsten Breiting som stod i spetsen för dessa. I ett brev till IPMS UK:s ordförande nämner de den totala bristen på regler, ekonomisk redovisning, möten, service och att ”business in the name of IPMS in own favour”. Detta redovisades för Area Directors och en animerad brevväxling förekom under hösten och vintern. Den 16 februari 1968 avvecklades Scandinavian Branch officiellt i ett brev från styrelsen där mycket skuld kastades på icke namngivna men klart utpekade ”bad elements”.

De snygga IPMS-märken några av våra äldsta medlemmar ibland bär togs fram under den här tiden av Paul Branke, IPMS Sveriges förste ordförande, men redan då hade samarbetet mellan framför allt Danmark och de övriga tre länderna börjat knaka i fogarna. Det förekom beskyllningar om oegentligheter och Paul fick aldrig igen allt han lagt ner på de märken han lät tillverka. IPMS Scandinavia upplöstes innan detta hann lösas.

På den här tiden var utbudet av modeller skralt, för att inte säga uruselt med dagens mått mätt. Det märker man i breven mellan ordförande Paul och medlemmarna, där det framgår att någon hittat några enstaka Frogbyggsatser någonstans ute i landet och överlycklig meddelar de andra denna glada nyhet.

1978 lämnade Paul över ordförandeskapet till Hans Percy i Göteborg, och nu börjar en stafett av överlämnande mellan Stockholm och Göteborg, med endast ett kort avbrott när Jan Waernberg i Skåne var ordförande 1976 – 1979.