Kalender 2018/Events 2018

3 mars

Årsmöte för IPMS Sverige på Modellbyggarträffen i Liden

7 – 8 april

Modellexpo O8-Open 2018, IPMS Stockholm
http://www.ipmsstockholm.se

X – y maj

Pojkeboträffen 2018, IPMS Göteborg
http://ipmsgoteborg.se/

5 – 6 maj

Modellbyggardagar på Muséet 2018, IPMS Östergötland
http://ipmsostergotland.se/

1 – 2 september

Art in Miniature 2018, IPMS Göteborg
http://artgot.se/
http://ipmsgoteborg.se/

27 – 28 oktober

C4-Open, Malmö
http://c4-open.se/

27 – 28 oktober

SM i Modellbygge 2018, IPMS i samarbete med C4-Open

10 – 11 november

Scale Modelworld i Telford, UK
http://ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld/