F 10-Memorial 2022

F 10-Memorial som hålls på Ängelholms Flygmuseum har vuxit rejält från starten och hölls i år för åttonde gången efter tre års pandemiuppehåll. 32 tävlande bidrog med 178 modeller förutom några utom tävlan. Tävlingen omfattade i år 13 klasser men dessvärre visade det sig att en av klasserna saknade modeller. Det fanns inga anmälda modeller till juniorklassen och därmed blev det ingen utdelning av IPMS Sveriges pris till deltagande barn och ungdomar.

Tävlingsledningen hade lyckats locka dit SVT Helsingborg och det blev ett kort reportage där tre yngre modellbyggare intervjuas och även undertecknad kom med och tog upp problemet med återväxten inom hobbyn.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/inga-juniorer-pa-arets-modelltavling-i-angelholm

Förutom alla modeller i tävlingen så bjöds besökarna på modellbygge av oss inresta från lokala IPMS föreningar.

  

Motorkörning med J22 utanför hangaren var också något som drog extra publik till museet på söndagen.

  

En föredömligt kort prisutdelning avslutade tävlingen på söndagen. Bland specialpriserna så gick IPMS Stockholms pris till Rickard Andersson för en Convair Metropolitan. Priset ska ha en anknytning till Stockholm och Linjeflygs omfattande trafik på Bromma med Metropolitan måste ses som en stark anknytning till Stockholm.

  

Givetvis så dominerar flyg F 10-Memorial men i bildgalleriet nedan så har jag försökt visa att det finns representation även i de övriga klasserna.