Vår styrelse

Nedan följer sammansättningen av IPMS Sveriges styrelse 2022

Ordförande/Medlemsservice

Jan Forsgren
070 541 65 94

Kassör

Marcus Johnson
0
733 86 69 00

Sekreterare

Hans Fehrnström
070 592 00 93

Ledamöter

Anders Wernberg
073 654 74 69
Timo Pohjola
070 360 03 07

För alla frågor om medlemskap, medlemskort mm, kontakta medlemsservice, Jan Forsgren